turn point A2B  הערכה החמישית  כוללת 79 קלפים מאיורים של מצבים המתארים דרכי חשיבה ותכנון להגעה למקום הטוב והנכון עבורנו, לעתיד המיטבי אותו אנו מזמנים לחיינו.

באמצעות העבודה עם הערכה ניתן לקבל מסרים ותובנות על התהליך ועל ההחלטה שמבקשים לקבל לפני התזוזה מהמקום הנוכחי ועתידי.

חשוב שתעשה עבודה פנימית אישית על הקשר בין תנועה קדימה להצלחה, מה היא דורשת? ועד כמה אנחנו באמת מחויבים לה?

איזה מסרים ניתן לקבל כאשר אתגר בלתי צפוי קורה? ואיך אנו מתמודדים עם מצב כזה?

ותובנות לגבי המקום אלי מבקשים להגיע. מה יקרה אם נגיע? מה אנחנו מבקשים לגלות? מה חשוב לנו שיהיה שם? ומה יקרה א נגיע ונמצא משהו אחר?

הערכה הזו מדויקת, כאשר נדרשת תזוזה ממקום למקום חשוב שנדע איך הדרים קורים, שנתכנן מראש כמה הדרכים חלופיות, שנדע להיערך לשינויים ולדברים בלתי מתוכננים.

הערכה מתאימה לעבודה פרטנית וקבוצתית וכן, לעבודה עצמית. היא נוגעת ברבדים עמוקים אצל היושב מולכם, ולכן היא מאפשרת למאמנים ולמטפלים להכיר אותו לעומק בדרך נעימה ומאפשרת.

העבודה עם הערכה מעשירה את ארגז הכלים של מאמנים, מטפלים, יועצים, מנהלים בכל הדרגים ואנשי HR.לרכישת כל ערכות הקלפים לחץ כאן