46 איורים ו-32 משפטים להשלמה הנוגעים במושג בית.

הקלף ה- 79 משמש כג'וקר באמצעותו ניתן לתאר כל בית וכל משפט שמתאים או מדויק יותר לך. הערכה מזמינה לעצור ולהיזכר, איך מחובר כל אחד מאיתנו אל הבית שלו...

וגם- מה היה טוב בבית ולכן לקחנו לבית החדש ומה השארנו מאחור...

בעזרת הערכה ניתן להתבונן על הדרך ועל התוצאה לאור השימוש במילה בית. הערכה מעוררת רגשות מודחקים הנוגעים בעבר,

מחדדת רגשות אמיתיים בהווה ומאפשרת לזמן רגשות הנוגעים לבית בעתיד. 

 

לרכישת כל ערכות הקלפים לחץ כאן